تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
علوم سیاسی 
موسسه اموزش عالی باقرالعلوم (ع) قم 
 
سطح 3