آلبوم من ◂ مهدی واحدیان اردکانی
مراسم معرفی به عنوان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اردکان با حضور امام جمعه ، فرمانداراردکان ...